1. Home > 
 2. Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Identificatie van de Uitgever

De Internet Site die uitgebaat wordt onder het adres https:www.zwembaden-hydrosud.be wordt uitgegeven door:

De Vennootschap HYDRO SUD DIRECT

SAS, met een kapitaal van 100 000 euros, ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Bordeaux onder het nummer B 413 432 394
Waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 4 rue Yves Glotin, 33300 BORDEAUX
En waarvan het intracommunautaire BTW-nummer het volgende is : FR01 413 432 394

Contact

Telefoon : +33 (0)5 56 34 84 74

Mail-adres :

Naam van de directeur van de publicatie : Man Sébastien BUROSSE
Contact e-mail :

Gegevens van de server : Aliénor.net - 375 avenue de Tivoli - 33110 Le Bouscat
Tel : +33 (0)5 57 19 65 00

Bescherming van de Persoonlijke Gegevens – Wet over de Informatica en Vrijheden

Overeenkomstig artikel 39 van de wet N. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, beschikt u over een recht tot toegang voor rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens die u betreffen en die werden verzameld op de Internet Site https:www.zwembaden-hydrosud.be.

Om van dit recht gebruik te maken, gelieve u per brief te wenden tot HYDRO SUD DIRECT, 4 rue Yves Glotin 33300 Bordeaux of per mail naar .

De persoonlijke gegevens die verzameld worden op de Internet Site https:www.zwembaden-hydrosud.be uitsluitend bestemd voor de vennootschap HYDRO SUD DIRECT, verantwoordelijk voor de verwerking. Geen enkele persoonlijke inlichting wordt doorgegeven aan derden.

De elektronische adressen die worden verzameld in het kader van de distributielijst worden slechts gebruikt voor het versturen van de HYDRO SUD DIRECT-nieuwsbrief en voor individuele berichten.

De gegevens die werden verzameld in het Contact-formulier hebben tot enig doel te antwoorden op de vragen en opmerkingen die worden gesteld door de betrokken Internaut.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld op de Internet Site https:www.zwembaden-hydrosud.be zijn uitsluitend bestemd voor de vennootschap HYDRO SUD DIRECT en haar aangeslotenen, verantwoordelijk voor de verwerking. Geen enkele persoonlijke inlichting wordt afgestaan aan derden.

De Site https:www.zwembaden-hydrosud.be gebruikt de technologie van de “cookies”.

Een cookie is een klein bestand dat geregistreerd wordt op de hard disk of gestockeerd in het geheugen van uw computer tijdens uw navigatie op Internet. Hij laat op zichzelf niet toe dat wij u identificeren, daarentegen, registreert hij de inlichtingen betreffende uw navigatie op de Site (de pagina’s die u hebt geraadpleegd, de datum en het uur van de consultatie...). Op https:www.zwembaden-hydrosud.be, laat de aanvaarding van de cookie toe u onmiddellijk te herkennen bij uw volgend bezoek. U kan zich steeds verzetten tegen de registratie van cookies dankzij de «Internet Voorkeuren» van uw browser, maar de werking van de Site kan in dit geval gewijzigd worden.

Procedures om u te verzetten tegen de registratie van "cookies" :

 • Voor Mozilla firefox :
 1. Kies het menu "Outils" (of "Tools") daarna "Options Internet" (of "Internet Options").
 2. Klik op het icoon "Privaat Leven"
 3. Vind het menu "cookie" en selecteer de opties die u passen
 • Voor Microsoft Internet Explorer 6.0 :
 1. Kies het menu "Outils" (of "Tools"), daarna "Options Internet" (of "Internet Options").
 2. Klik op de kaartruiter "Confidentialité" (of "Confidentiality")
 3. Selecteer het gewenste niveau door middel van de browser.
 • Voor Microsoft Internet Explorer 5 :
 1. Kies het menu "Outils" (of "Tools"), daarna "Options Internet" (of "Internet Options").
 2. Klik op de kaartruiter "Sécurité" (of "Security")
 3. Selecteer "Internet" daarna "Personnaliser le niveau" (of "CustomLevel")
 4. Vind de rubriek "cookies" en kies de optie die u past
 • Voor Netscape 6.X et 7. X :
 1. Kies het menu "Edition" > "Préférences"
 2. Beroepsgeheim en Veiligheid
 3. Cookies
 • Voor Opéra 6.0 et au-delà :
 1. Kies het menu "Fichier" > "Préférences"
 2. Privaat Leven

Intellectuele eigendom

Internet Site/ Samenstellende elementen of die verschijnen op de Internet Site

De Site https:www.zwembaden-hydrosud.be is exclusieve eigendom van de Vennootschap Hydro Sud Direct.

Hetzelfde geldt voor de software, teksten, logotypes, merken, beelden in beweging of niet, gegevensbasen en alle andere elementen die de Internet Site uitmaken (met uitzondering nochtans van deze die toebehoren aan de partners van de vennootschap Hydro Sud Direct of aan de Aangeslotenen op het Netwerk HYDRO SUD DIRECT).

Elke gehele of gedeeltelijke voorstelling van deze site of van één van zijn elementen, door welk midgel dit ook gebeure, zonder de uitdrukkelijke toelating van de vennootschap Hydro Sud Direct, is verboden en zou een vervalsing betekenen die burgerlijk en strafrechterlijk bestraft wordt door de bepalingen van de Code voor de Intellectuele Eigendom.

Links

Niettegenstaande Hydro Sud Direct haar partners met de grootste zorg uitkiest, zal Hydro Sud Direct in geen geval kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites die haar niet toebehoren en in de richting waarvan hypertext-links kunnen worden uitgevoerd.

Verantwoordelijkheden

Niettegenstaande Hydro Sud Direct haar partners met de grootste zorg uitkiest, zal Hydro Sud Direct in geen geval kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites die haar niet toebehoren en in de richting waarvan hypertext-links kunnen worden uitgevoerd.

Loading...